Medlems- eller kundtidning

Redaktion sedan 2005!

I december 2005 fick jag uppdraget att vara redaktör för en medlemstidning. Det var Yrkesföreningen Miljö och Hälsa som blev min uppdragsgivare. Hela produktionen, från planeringsstadiet till intervjuer, redigering och tryckoptimering blev mitt uppdrag. När tidningen var klar skickade jag in en tryckfärdig pdf till tryckeriet. 

Från början gjorde jag 8 utgåvor per år. Som med många andra föreningar så minskade det ideella engagemanget och till slut var föreningen tvungna att halvera antalet utgåvor för att spara pengar. Det höll i några år. Men i december 2018 lades föreningen ner och därmed även tidningen. Trist, men jag hann vara redaktör i 13 år. Ett mycket roligt och intressant arbete.

Jag har intervjuat inspektörer på olika kommunkontor runt om i hela landet. Jag har intervjuat personer som arbetar på olika myndigheter, som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, MSB och många fler.

Ofta har det handlat om lagstiftning på miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett område som jag inte själv är utbildad inom men som jag ändå kunde skriva om. Mycket med hjälp av styrelsen i föreningen. Men även genom att mina intervjupersoner fick läsa min text. På det sättet undveks många lekmannafel i det juridiska kring detta.

Den erfarenhet jag fått genom åren har jag haft stor användning för på många andra sätt.

Bland annat har jag gjort layout och tryckoptimerat ForshagaBollen, Forshaga IF fotbolls årliga tidning, sedan 2011.

Jag höll även i produktionen av Socialdemokraternas valtidning i Forshaga till senaste valet.

På senare tid har jag redigerat och tryckoptimerat Värmlandsbygden.

Behöver du, din förening eller organisation hjälp att producera en kund- eller medlemstidning? Behöver du hjälp med tryckoptimering, korrekturläsning, bildbehandling, artiklar och/eller reportage?

Tveka inte att höra av dig!

Kontaktvägar: